Ter herinnering: 

 

Vanavond om 20.00 uur begint de Algemene Leden Vergadering. 

 

De agenda is als volgt: 

 

Agenda 26 mei 2016

  1. Opening door voorzitter.
  2. Ingekomen en uitgaande stukken.
  3. Vaststellen notulen laatst gehouden ALV.
  4. Update Fusie / Nieuwbouw
  5. Begroting en vragen n.a.v. de begroting.
  6. Mededelingen bestuur.
  7. Prijzen Kantine / Contributies
  8. Rondvraag.