Het sportcomplex Varkenoord wordt langzaam getransformeerd tot de Sportcampus. Op de Sportcampus kunnen sporters straks terecht voor allerlei sporten zoals voetbal, hockey, beachsporten, tennis, korfbal, atletiek, dans- en verdedigingssport. De gemeente en de nieuwe fusievereniging FC IJsselmonde hebben samenwerkingsafspraken gemaakt die moeten bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van de Sportcampus. Op donderdag 23 juni j.l. is hiervoor een overeenkomst ondertekend.

(meer foto's)

Medio 2017 nieuwe fusievereniging

De voetbalverenigingen DHZ, Maasstad Tediro en Sportvereniging Lombardijen gaan medio 2017 door als FC IJsselmonde. De clubkleuren van de nieuwe fusievereniging worden blauw en rood, gebaseerd op het logo van het gebied IJsselmonde. Vanaf dat moment huurt FC IJsselmonde met 500 à 600 leden, de nieuwe kantine in het clubverzamelgebouw en de (multifunctionele) kunstgrasvelden van de gemeente. De voorbereidingen en aanleg van deze velden zijn in volle gang. Ook de aanbesteding van de bouw van het clubverzamelgebouw loopt.

Samenwerking

Tussen Hockeyclub Feijenoord en de gemeente is al eerder een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met voetbalvereniging Overmaas zijn gesprekken gaande over een samenwerking op de Sportcampus. Mogelijk sluiten in een latere fase in het proces ook nog andere verenigingen aan.

Verbinden van Sportcampus en Park de Twee Heuvels

Op de Sportcampus kunnen georganiseerde sporters terecht op de multifunctionele velden, in de beweegvriendelijke openbare ruimte en in het nieuw te bouwen clubverzamelgebouw. Park de Twee Heuvels wordt met name ingericht voor de individuele sporters. De verbinding tussen Sportcampus en Park de Twee Heuvels wordt beter door de aanleg van logische routes in een groene omgeving. Met de Sportcampus en de nieuwe inrichting van het park, wil de stad ruimte bieden aan een hogere sportdeelname onder de Rotterdammers op Zuid en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied als geheel.

Rotterdam in beweging

De gemeente investeert flink in sportvoorzieningen. Sport is in de eerste plaats leuk. Daarnaast heeft sport positieve effecten op sociaal maatschappelijk en economisch gebied. De ontwikkelingen rondom de Sportcampus sluiten aan bij het beleid om sportvoorzieningen waar het kan intensiever en/of multifunctioneler te gebruiken.

Sportcampus en Park de Twee Heuvels zijn onderdeel van de concept Gebiedsvisie Stadionpark. Voor meer informatie over de concept Gebiedsvisie Stadionpark www.gebiedsvisiestadionpark.nl

Bron: Persbericht Gemeente Rotterdam